Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jul 9, 2018 in News | 0 comments

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

IMG_20180708_111709

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *