Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jan 11, 2019 in News | 0 comments

ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭ, ಗಣಪತಿ, ಶಾಸ್ತ್ಯ, ನಾಗ, ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ – ದಿನಾಂಕ 23.01.2019 ರಿಂದ 28.01.2019 ರವರೆಗೆ

ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭ, ಗಣಪತಿ, ಶಾಸ್ತ್ಯ, ನಾಗ, ರಕ್ತೇಶ್ವರೀ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ – ದಿನಾಂಕ 23.01.2019 ರಿಂದ 28.01.2019 ರವರೆಗೆ

Brahmakalasha Invitation Brahmakalasha Invitation_0001 Brahmakalasha Invitation_0002 Brahmakalasha Invitation_0003

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *