Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jul 9, 2018 in News | 0 comments

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ದಿನಾಂಕ 08.07.2018ರ ರವಿವಾರ ದೇವಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ...

Read More